Naglis movie theather competition, Palanga

Naglis movie theather competition, Palanga

Vertybiniu aspektu, esamas pastatas išsaugojamas identifikuojant ir išlaikant jo vertingąsias savybes. Projekte stengiamasi pasiūlyti vertybinį pastato rekonstravimo ir naudojimo požiūrį. Mūsų nuomone, šiuo metu architektūroje dominuoja pernelyg dualistinis požiūris: pastatas gal būti arba vertingas (nustatomos vertingosios savybės, ir jame siekiama išsaugoti praktiškai viską), arba nevertingas (tuomet jis dažniausiai nugriaunamas). Bet yra ir kitas kelias – pastatą tiesiog naudoti. Šiuo keliu ir einama projekte – nustatomos pastato vertingosios savybės (bendra tūrinė kompozicija, fasadų ritmas su esamomis ir atstatomomis originaliomis angomis ir detalėmis, vidaus sienų tinklas, sgrafito pano hole ir kt.), ir jos atsargiai papildomos naujais sprendiniais (pagrindinio fasado atvėrimas, kai kurių patalpų perplanavimas, stogo išnaudojimas, nevertingų priestatų perstatymas). Tūrinės kompozicijos aspektu, pastatas susideda iš dominuojančio, simetriško kino teatro tūrio, ir kieme esančio asimetriško menkesnės vertės (greičiausiai, vėlesnės statybos) priestato. Siūloma priestatą griauti, jo sąskaita pratęsiant esamą pastato tūrį. Tai leistų padidinti reikalingus salių plotus, ir atsirastų vietoms papildomoms funkcijoms (dar viena kavinė, kino rezidencijos).

/

The project focuses on a value based approach for reconstruction. The existing building is preserved by identifying and maintaining its valuable features. For example keeping overall volumetric composition, façade rhythm with present and recreated original openings and details, interior wall layout, and sgraffito artwork in the lobby.  New design solutions are carefully added to an existing architecture. Such as opening up of the main façade, redesigning spaces, replacing valueless annexes. The volumetric composition is formed out of dominating symmetrical volume for the cinema hall and the asymmetrical annex constructed later on. The additional volume is demolished making a way for a new continuous symmetrical extension.